Πωλήσεις Ακινήτων στο Θεολόγο

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Μια σοβαρή ύφεση που επιδεινώθηκε από την εθνική κρίση χρέους είχε βαθιά επίδραση στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα. Οι τιμές των ακινήτων έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο 35 έως 50% από το ανώτατο επίπεδό τους το 2008.

Περίπου 150.000 ακίνητα πωλούνταν ετησίως στην Ελλάδα από το 2002 – 2008, αλλά το 2011 πωλήθηκαν μόνο 11.000 ακίνητα. Η αγορά συρρικνώθηκε κατά 95% και η Ελλάδα είναι σήμερα ο παράδεισος των αγοραστών, καθώς οι τιμές μπορούν τώρα να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και οι αγοραστές με μετρητά έχουν τον πρώτο λόγο.

 

osmaes airphoto

Δημοσιεύτηκε στο real estate Με ετικέτα: ,